Om oss

En traditionell bondgård så som det såg ut förr, med såväl växtodlingar som djur och hantverk. Fokus ligger på självhushåll med försäljning av överskottet. Vid sidan av jordbruket sysslar vi även med IT-konsultering.

Vi som bor här är familjen Löfgren som består av Christian och Annika med barnen Sara, Tyra och Erik. Christian har en bakgrund som akademiker inom datorvetenskap men har de senaste åren strävat mot ett mer jordnära liv istället för att sitta bakom en skärm hela dagarna. Annika är utbildad lantbrukare och trädgårdsmästare. Hon älskar hästar och kor och har arbetat med djurskötsel och mjölkning under många år. Båda älskar gamla hus, byggnadsvård och äldre kulturmiljöer.

Underhållet var mycket eftersatt när vi tog över gården och nästan alla resurser har lagts på att få det till en fungerande gård igen, inte minst röjning av markerna och stängsling. Nu börjar vi äntligen komma ifatt med de delarna och kan ägna huset och oss själva lite tid också.

Målet på sikt är bli närmast helt självförsörjande på både mat och energi, men dit är det fortfarande långt.


 

Odlingarna

Vi odlar grönsaker och potatis på för närvarande ca 2000 m² friland. Det mesta vi odlar är av äldre sorter, så kallat kulturarv (eller heirlooms). Förutom att de är lite annorlunda än moderna sorter och hybrider så har de också fördelen att ge sortäkta frö så att man kan ta eget utsäde.

Sedan har vi massor av gamla fruktträd, bär och en örtagård under konstruktion.

Vi har även en mindre odling av spannmål, för tillfället bara midsommarråg, även kallat svedjeråg.


 

Djuren

Nästan alla våra djur är av gamla lantraser som bevaras i sk. levande genbank. Lantraser (eller allmogeraser) är äldre svensk boskap som hållits genom århundradena för självhushållning och är "allround" kan man säga. De är inte avlade till att vara bra på något speciellt på bekostnad av andra egenskaper.

Här på gården bor det kor av rasen Ringamåla (Loshulta-gren), Klövsjöfår, Göingegetter, Gotlandsruss, höns av rasen Blomme och Åsbo samt ett flertal bisamhällen. Bina är för tillfället Buckfast men vi ämnar övergå till Nordiska bin inom kort.

Sedan har vi några mysiga katter också.


 

Hantverk

När det finns lite tid över så utövas en del gammalt hantverk, framförallt textilhantering - både av ull och lin.


 

Mer om gården

Finnaholm gård uppstod i samband med laga skifte 1855 när den lilla byn Finnanäs splittrades.

Efter den ursprungliga ägaren Magnus Håkansson förvärvades gården 1912 av hans dotter och hennes make Arvid Peterson.

Gården köptes sedan 1948 av Erik Ödhammar som ägde den fram till 2013 då den köptes av nuvarande ägare.

Huset som byggdes vid skiftet låg närmare vägen och finns inte längre kvar. 1884 byggdes den nuvarande mangården.

Mangården är byggd med liggande timmer, klätt med panel.

Till gården hör också ett antal ekonomibyggnader.

Stallet (ladugården) är ursprungligen byggd med liggande timmer för djurdelen och stock/panel för höloft och loge.